ATO Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal’dan Sağlık Yetkililerine Açık Mektup

24.03.2020 - Salı 20:03

Coronavirüs COVİD-19’ün hızlı
yayılmasında en büyük etkenlerden birisinin hastaneler ve enfekte sağlık
çalışanı olduğu belirten Adana Tabip Odası (ATO) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal,
“Sağlık çalışanlarının tüm koruyucu ekipmanlarının eksiksiz ve hazır olması
hayati bir durumdur. Riskli hastalarla ilgilenen sağlık çalışanlarından
başlayarak tüm sağlık çalışanlarına periyodik aralıklarla test yapılmalıdır.”
dedi.

Sağlık Bakanlığı,  Sağlık Müdürleri ve hastane başhekimlerine
açık mektup niteliğinde seslenen Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet
Hilal, mektubunda şu konulara yer verdi;

“COVİD 19 salgını nedeni ile insanlık
zor günler yaşamakta, hastalık son yüzyılın en büyük salgını olarak
bildirilmektedir. Bu süreç içerisinde tüm hekim ve tüm sağlık çalışanları kendi
sağlıklarını hiçe sayarak çalışmaktadır. Süreç işlerken salgının seyrini ve
dolayısıyla sonuçlarını tamamen değiştirmesi olası bazı kritik noktalarda
hatalar ve eksikliklerin olduğu, sağlık çalışanlarının geri bildirimleriyle
öğrenilmiştir. Salgın sürecinin daha başarılı götürülmesi için bu süreçte
görülen bazı eksikliklerin  ve sağlık
çalışanları tarafından iletilen şikayetlerin sağlık yöneticileri tarafından
acilen düzeltilmesi son derece önem arz etmektedir:

1- Sağlık çalışanlarının sağlığını
korumak için her türlü önlemi almak sağlık yöneticilerinin görevidir. Sağlık
çalışanlarının tüm koruyucu ekipmanlarının eksiksiz ve hazır olması hayati bir
durumdur. Bu görev ve sorumluluk Sağlık Bakanlığı’ndan başlayarak Sağlık
Müdürleri ve hastane yöneticilerinin sorumluluğundadır.

2- Riskli hastalarla ilgilenen sağlık
çalışanlarından başlayarak tüm sağlık çalışanlarına periyodik aralıklarla test
yapılmalıdır. Salgının hızlı yayılmasında en büyük etkenlerden birisinin
hastaneler ve enfekte sağlık çalışanı olduğu unutulmamalıdır.

3- Hastane yönetimleri, hekimlerden
görev sorumlulukları içerisinde yer almayan, ve ileride hekimlere hukuki
sorumluluk doğuran işlemleri istememeli, eğer gerekli görüyor ise bunu yazılı
olarak istemelidirler. Personelin yetersiz kaldığı durumlarda diğer kurumlardan
yardımcı personel temin edilmesi düşünülmelidir.

4- Sürecin yeteri kadar şeffaf
yönetilmemesi tüm sağlık çalışanlarının ortak sıkıntısıdır. Hekimin bizzat  tedavi ettiği hastasının test sonucunu bilme
hakkı vardır. Bu hekimin, hem hastasını, hem kendini, hem de hastanın
yakınlarını koruması açısından son derece önemlidir.

5-Bu pandeminin bir an önce
atlatılması enfeksiyon zincirinin kırılmasına bağlıdır. Bu da ancak
vatandaşların kendilerini evde izole etmeleri ile mümkündür. Hastaneler
hastalığın yayılması için en önemli bulaş ortamıdır. Bu nedenle Sağlık
Bakanlığı ve Sağlık Müdürlükleri tarafından çok acil olmadıkça vatandaşların
hastaneye gelmemeleri sürekli tekrarlanmalıdır. Bazı özel branşlar dışında ,
kamu ve özel tüm hastanelerde poliklinik hizmeti durdurulmalıdır. Geç olmakla
birlikte siyasi irade tarafından sokağa çıkma yasağı tekrar düşünülmelidir.

6-Üzülerek gördüğümüz üzere, bilgi ve
donanımları ile bu sürecin akışını daha olumluya çevirecek olan TTB ve Tabip
odaları ısrarla bu sürece dahil edilmemektedir. Bu durum meslektaşlarımızın ve
halkımızın doğru ve bağımsız bilgiye ulaşmasını engellemektedir. Bunun sonucu
olarak sosyal medyada inanılması güç abartılı rakamlar ve bilimsellikten uzak
koruyucu yöntemler dolaşmaktadır. Bunun önüne geçme yöntemi ülke genelinde ve
yerelde bilgi kanallarını açık tutmak, meslek örgütleri ile iş birliği yaparak
daha şeffaf ve bilimsel bilgiye ulaşmaktır.

Sağlık çalışanlarının alkışlanması
elbette moral ve motivasyon açısından çok önemlidir. Ancak bir o kadar önemli
olan da sağlık çalışanlarının sağlığını koruyarak, sağlık hizmetinin daha
effektif ve aksaksız bir biçimde sürdürülmesidir.  Tüm bu aksaklık ve eksiklikler kurumların
ortak hareketi ve iyi niyeti ile rahatlıkla 
çözülebilir. Yukarıda bahsettiğimiz nedenlerle bu zorlu süreçte Türk
Tabipleri Birliği ve Adana Tabip Odası olarak bu konuda her zaman birlikte
çalışmaya ve işbirliğine açık olduğumuzu bir kez daha hatırlatır, hep birlikte
hem halkımızın hem de tüm sağlık çalışanlarının sağlığını daha iyi
koruyabiliriz.

Saygılarımızla... (Sayın yönetici
hepinizden tek tek randevu alıp bu tespitlerimiz yüz yüze görüşerek belirtmek
isterdik ama yoğunluğunuzu düşünerek, bunu açık mektup şeklinde yayınlamanın
daha uygun olduğuna karar verdik)”

YORUM YAZ