Gürer: “Bakan, orta sahada top çeviriyor”

04.07.2019 - Perşembe 17:20

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mera ıslah çalışmalarını anlattGürer:
“Meralar yeterli ise hayvanlar neden meralarda değil?”
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle yöneltmiş olduğu ‘Ülkemizde her geçen gün hızla azalan mera alanlarına’ ilişkin yazılı soru önergesine Bakan Pakdemirli’den yanıt geldi.

CHP Milletvekili Ömer
Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması
istemiyle, “Ülkemizde mera alanları ne kadardır, son on yılda mera alanları
değişikliği ne kadar olmuştur? Mera alanlarının ıslah çalışmalarında sağlanan
fayda nedir? Mera alanlarının otlakçılık, hayvancılık yapanlara kiralanması söz
konusu mudur? Kaç yaylak ve otlak için yol su elektrik konaklama gibi alt yapı
sorunu yoktur? Mera alanlarında ormanlaştırma ile değişime uğrayan alanların
miktarı son beş yılda nedir? Mera alanından son on yılda çıkarılan alan toplamı
nedir, illere göre dağılımı nedir?” şeklindeki sorularını yöneltti.

“MERA
ISLAH ÇALIŞMASI YETERLİ Mİ?”

Tarım ve Orman
Bakanlığınca 4342 sayılı Mera Kanunu çerçevesinde meraların korunması ve
geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılmakta olduğunu, tespit, tahdit ve
tahsis çalışmalarının yürütüldüğünü söyleyen Bakan Pakdemirli, “Mera yaylak ve
kışlakların ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin artırılması, ot
kalitelerinin iyileştirilmesi, toprak muhafaza tedbirinin uygulanarak,
erozyonun önlenmesi amacıyla Bakanlığımızca Mera Islah ve Amenajman Projeleri
uygulanmaktadır. Bu kapsamda bu güne
kadar 9,5 Milyon dekar alanda 1.589 adet mera ıslah çalışması yapılmıştır

dedi.

Tarım ve Orman
Bakanlığınca 2018 yılı için 2,7 Milyon dekar alanda mera ıslah ve amenajman
projeleri kapsamında ıslah çalışmalarına başlandığının bilgisini veren Bakan
Pakdemirli, “Önümüzdeki yıllarda da mera ıslah ve amenajman projeleri artarak
devam edecektir” dedi.

“KİRALIK
MERA ALANLARI”

4342 sayılı Mera
Kanununun 14'üncü maddesi kapsamında zorunlu haller ile mera vasfını yitirmiş,
ıslahı mümkün olmayan ve erozyona açık alanlarda toprak muhafazası için
ağaçlandırma yapılması için tahsis amacı değişikliği yapılabildiğini söyleyen
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma
ait çayır ve otlaklar, 4342 Sayılı Mera Kanunu'nun 12'inci maddesi ile Mera
Yönetmeliğinin 7'nci ve 13'üncü maddeleri kapsamında kiralama işlemi
yapılmaktadır. İl Mera Komisyonunca mera kiralamalarına ilişkin talepler ilin
hayvancılık potansiyeli doğrultusunda değerlendirilerek kiraya verilip verilmeyeceğine
karar verilmektedir” dedi.

Kiralama durumu tahsis
edilen köy veya belediyelerin hayvan sayısına göre her 5 yılda yeniden değerlendirildiğinin
bilgisini veren Bakan Pakdemirli, “Bu çerçevede İl Mera Komisyonun, Mera
Kanununun 11'inci maddesine göre belirlenen ihtiyacı karşılayacak miktarda
mera, yaylak ve kışlaklar ile bunlarla ilgili sulama ve geçit yeri olarak
tespit edilen alanları halkın ortak olarak yararlanmaları amacıyla, o köy veya
belediye tüzel kişiliğine tahsis eder ve tahsis kararını valiliğin onayına
sunulur. Bu kararda, tahsis edilen yerin niteliği, miktarı, sınırları, hayvan
sulama ve geçit yerleri, tahsis amacı, otlatma kapasitesi, aile işletmelerinin
büyükbaş hayvan birimi üzerinden otlatma hakkı ve otlatılabilecekleri hayvan
sayısı da belirtilir. İhtiyaçtan fazla çıkan kısım ise, ihtiyaç halinde bulunan
çevre köy veya belediyelerle hayvancılık yapan özel veya tüzel kişilere
kiralanabilir. Ancak kiralama durumu tahsis edilen köy veya belediyelerin
hayvan sayısına göre her 5 yılda yeniden değerlendirilir. Ayrıca bu Kanun
kapsamına alınmakla birlikte, ancak ıslah edilmek suretiyle mera olarak
kullanılabilecek alanlar, gerekli ıslah işlemlerini taahhüt eden özel ve tüzel
kişilere kiralanabilir." denilmekte olup, ihtiyaç fazlası çayır ve meralar
ihtiyaç halinde çevre köy veya belediyelere kiralanabilmektedir. Ayrıca 4342
sayılı Mera Kanununun 5 (b) Maddesi; "Devletin hüküm ve tasarrufunda veya
Hazinenin mülkiyetinde bulunan arazilerden etüt sonucu mera, yaylak ve kışlak
olarak yararlanılabileceği anlaşılan yerler," kapsamında yapılan
çalışmalar neticesinde, mevcut mera alanlarımıza ilave mera, yaylak ve kışlak
alanı kazandırılmıştır” dedi.

“BAKAN,
ORTA SAHADA TOP ÇEVİRİYOR”

CHP Niğde Milletvekili
Ömer Fethi Gürer, Bakan yanıtının futbol tabiri ile orta sahada top çevirmek
gibi olduğunu belirtti. 1960'da Türkiye’de var olan mera arazisinin 28,7 milyon
hektarken, 2016'da 14,6 milyon hektara düştüğünü hatırlatan Gürer, “Bu veriler güncellendiğinde
mera alanlarındaki daralmanın daha da artığı görülecektir. Bakanlık bu rakamı vermekte
imtina etmektedir. TÜİK bu anlamda son durumu açıklamalıdır. Mera sorunu
hayvancılığın en önemli sorunudur. Hayvanların kapalı alanda 12 ay sürekli fiyatı
artan yemle beslenmesi, süt ve et maliyetini doğrudan etkilemektedir.  Hayvancılığın geleceği için doğal yem
alanları korunmalıdır. Uzun yıllar plansız ve düzensiz hatta amaç dışı
kullanılan mera alanları önemli ölçüde işlevini yitirmiştir. Çeşitli etkilenmeler
meralar için önemli sorunlar üretmiştir. 1940 yılında bir hayvan birimi (HB)
başına 3.38 ha mera alanı düşerken, hayvan sayısındaki artışa rağmen günümüzde
bu değerin 1.18 ha’alana kadar gerilediği ifade edilmektedir. Bu bağlamda sorun
ciddidir ve çözüm odaklı, hızlı uygulamalar ile mera alanlarına korunma ve bakım
sağlanıp, genişletilme çalışmaları yapılmalıdır” dedi.

YORUM YAZ